۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

تهدید به تجاوز کنید، اما تجاوز نکنید!پس از شکست طرح عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی در سطح شهرها و ناتوانی در اجرای طرح ، اکنون شعار«زنی که حجاب ندارد، امنیت هم ندارد» را کلید زده اند. طرحی که پشت آن نا امن تر کردن جامعه دنبال می شود.
برای اجرای این طرح شبکه ای از درون سپاه ماموریت گرفته است، تا لباس شخصی ها را برای ربودن دختران و زنانی که به زعم آنها حجاب ندارند با اتومبیل های شخصی در شهرهای بزرگ به حرکت در آورد. این اتومبیل ها قرار است بنام مسافرکش، این نوع زنان را از یک گوشه شهر سوار کرده و پس از کتک و تهدید به تجاوز در گوشه دیگر رها کنند.
به آنها دستور داده شده که حق تجاوز ندارند اما می توانند تهدید به تجاوز کنند!
طبق اطلاعات فاش شده در شیراز قرار بود این طرح از آغاز این هفته به اجرا گذاشته شود، اما ناگهان از مرکزی دستور اکید برای عدم اجرای آن ابلاغ شد.


مذهبی که خود ساختگی ودروغ است وبرای رسیدن به امیال دنیوی به وجود امده و خود ترویج دهنده فساد است چگونه می تواند با فساد مبارزه کند نه تنها تهدید به تجاوز می کنند بلکه این گرگان گرسنه هیچ رحمی به نوامیس این ملت فریب خورده نخواهند کرد ملتی که این دنیاواخرتش توسط سربازان دجال به فنا رفته است.


منبع:اخبار جهان اسلام

هیچ نظری موجود نیست: