۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

گردهمايي تروريستها در تهران!

به گزارش آهوران نیوز:بزرگترين تروريستهاي جهان امروز در فيلمي ديگر بازي ميكنند بله شايد بتوان گفت كه در اجلاسي كه تحت عنوان جهان بدون تروريسم!!!!!
درپايتخت تروريسم (تهران)بزرگترين تروريستهاي جهان شركت دارند كه از جمله آنها يكي از جنايتكاراني كه توانست در مدت كوتاهي نامش را به عنوان جنايتكاري بزرگ در تاريخ ثبت كند بله او احمدي نژاد تشنه قدرت است وي كه خود و حكام كشورش از بزرگترين حاميان تروريسم هستند و حمايتهاي آشكارشان به گروههاي تروريستي مانند حزب الشيطان لبنان- جيش دجال عراق -وصدها گروه رافضي ديگر بركسي پوشيده نيست. حالا هم نگاهي به داخل كشوري كه به چنين گروههاي كمك ميكند بنگريم خواهيم ديد كه بر مردم مسلمانش (اهل سنت) چه جنايتها كه مرتكب نشده است زندانهايش از جوانان اهل سنت پر است روزانه دهها تن از مردم بيگناه به دار آويخته ميشوند .
اما شخص ديگر شركت كننده در اين اجلاس حامد كرزي غلام آمريكايها و نوكرصليبيان ميباشد وي كه خود تروريستي بزرگ است و خونخوار ملتش است و بر هيچكس جنايتهايش پوشيده نيست.
 تروريست ديگر شركت كننده در اجلاس آسف علي زرداري خودفروخته اي ديگر كه كشورش را در ازاي چند ميليون دلار در اختيارآمريكا گذاشته است.
مهمان ديگر اين جلسه حكام رافضي عراق هستند كه جنايتهايشان عليه مسلمانان عراق مشهود است.
حالا چيزي كه تعجب جهانيان را بر انگيخته است اينكه اين افراد كه خود ازبزرگترين تروريستها هستند چطور ميخواهند جهان بدون تروريسم شود!!!!

هیچ نظری موجود نیست: