۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

سوریه :به آتش کشیدن عکس خامنه‌ای و حسن نصراللههیچ نظری موجود نیست: