۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

شهرياري جنايتكار امنيت را در خواب بيند

آهوران نیوز:شهرياري جنايتكار كه يكي از سركردگان اصلي تروريستهاي رافضي زابلي به شمار ميرود بعد از چندين وقت از مخفي گاه خود بيرون آمد و در جمع سانديس خوران بسيجي كه در حسينه جعفر صادق بوي سانديس به مشامشان رسيده بود گرد هم آمده بودند باز از آروزهاي دست نيافتني خود كه همانا در امان بودن از دستان پرقدرت مجاهدان و استشهاديون جان فداءاست گفت و بر اين نكته هم اعتراف كرد كه جلوگيري از عمليات استشهادي محال  است.
اما بايد گفت ديگر خيلي دير شده است شماها فرصت داشتيد اما تاريخ از شما به سياهي ياد ميكند و شما برگي ديگر ازتاريخ را به نام خود سياه كرديد. شهرياري اينبار نيزاز ادبيات معروف رافضي استفاده كرد و باز برچسب تروريست و وهابي.....!!
اما به شهرياري و اربابان خبيث او ميگويم اگر واقعا ميخواهند ببينند تروريست و وهابي يعني چه دوباره چنين بگويند تا ببينندچگونه تكه تكه خواهند شد آن روز دير نيست با آتشي كه خود روشن كرده ايد خاكستر خواهيد گشت
.

هیچ نظری موجود نیست: