۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

فیلم کامل عملیات استشهادی حیدر کرار (رض) پیشین سرباز


قسمت اول - Part-1قسمت دوم - Part-2

قسمت سوم - Part-3

هیچ نظری موجود نیست: