۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

تصاویری از دو شیرمرد عملیات استشهادی چابهار ، که خندان خندان ، دوان دوان ، عاشقانه ، مجنونانه و مخلصانه به پیشتازشهادت رفتند
هیچ نظری موجود نیست: