ه‍.ش. ۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

بسیجی دهن گشاد در حال فریاد زدن به خاطر يك عدد سانديسهیچ نظری موجود نیست: